Zerania i konsultacje

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

02, 03 listopada 2017 r.

11 stycznia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

02, 04, 07, 08 maja 2018 r.

01, 19 czerwca 2018 r.

Zebrania z Rodzicami

12 września 2017 r.

 

Konsultacje z Rodzicami

10 października 2017 r.

14 listopada 2017 r.

12 grudnia 2017 r.

9 stycznia 2018 r.

13 lutego 2018 r.

13 marca 2018 r.

10 kwietnia 2018 r.

08 maja 2018 r.

12 czerwca 2018 r.