Zerania i konsultacje

 

1

 

Zebrania z Rodzicami

klasy IV

 

klasy I – III

 

11 września 2018 r.

11 grudnia 2018 r  

17 kwietnia 2019 r.

14 stycznia 2019 r. 

17 czerwca 2019 r.

2

Konsultacje z Rodzicami

każdy drugi wtorek miesiąca

09 października 2018 r.

13 listopada 2018 r.

11 grudnia 2018 r.

08 stycznia 2019 r.

05 lutego 2019 r.

12 marca 2019 r.

09 kwietnia 2019 r.

14 maja 2019 r.

11 czerwca 2019 r.