Egzamin z kwalifikacji zawodowych

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 
 

 Sesja  Czerwiec – Lipiec 2019

 

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

 

Model „d

 

Model „w”, „wk” i „dk”

 

18 czerwca 2019

 

17 czerwca 2019

 

od 21 czerwca do 04 lipca 2019

 

 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji.

Egzamin

 Termin egzaminu

Czerwiec – Lipiec 2019

 

Część

praktyczna

w zakresie

kwalifikacji

o

modelu

 

 „d”

 A.40

 

 17 czerwca 2019

 

 

 

 „dk”

 A.25

25 czerwca 2019

 

A.54

 27 czerwca 2019

 

A 26

 24 czerwca 2019

A 27

26 czerwca 2019

AU 29

24 czerwca 2019

 

 

„w”

 

A.15

 

24 czerwca 2019

 

 A.55

 

 27 czerwca 2019

 Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019  30 sierpnia 2019 r.