Egzamin z kwalifikacji zawodowych

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

 

 Sesja 1. Styczeń – Luty 2018

 

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

 

Model „d

 

Model „w”, „wk” i „dk”

 

11 stycznia 2018 r.

 

 

10 stycznia 2018

 

od 12 stycznia do 17 lutego 2018

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018   23 marca 2018 r.

 

 Sesja 2. Czerwiec – Lipiec 2018

 

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

 

Model „d

 

Model „w”, „wk” i „dk”

 

19 czerwca 2018 r.

 

26 czerwca 2018

 

od 22 czerwca do 4 lipca 2018

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018  31 sierpnia 2018 r.

 

 Załącznik 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji

Egzamin

 Termin egzaminu

Styczeń – Luty 2018

 

 Termin egzaminu

Czerwiec – Lipiec 2018

 Część pisemna

 

11 stycznia 2018

19 czerwca 2018

 

Część

praktyczna

w zakresie

kwalifikacji

o

modelu

 

 „d”

 A.40

 

   10 stycznia 2018

 26 czerwca 2018

 

 

 

 „dk”

 A.25

18–20 stycznia 2018

 

25–30 czerwca 2018

 

A.54

13 – 15 stycznia 2018

 

 27 czerwca – 30 czerwca 2018

 

A 26

 19–20 stycznia 2018  25–27 czerwca 2018

 

 

„w”

 

A.15

 

22–31 stycznia 2018 oraz

10–16 lutego 2018

22 czerwca – 4 lipca 2018

 

 A.55

 

22–31 stycznia 2018 oraz

10–16 lutego 2018

 22 czerwca – 4 lipca 2018

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA 2. CZERWIEC – LIPIEC 2018

 

 CZĘŚĆ PISEMNA

 19 CZERWCA 2018

Kwalifikacja Godzina
A.15 10.00
A.54 10.00
A.25 12.00
A.26 14.00

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Data Kwalifikacja Godzina
25 czerwca 2018 A.26 12.00
26 czerwca 2018 A.25 9.00
26 czerwca 2018 A.40  13.00
27 czerwca 2018 A.54  9.00 lub 15.00