Matura

HARMONOGRAM PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2018 R.

 Maj

 Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

piątek

  język polski - pp

 język polski– pr

7

poniedziałek

 matematyka – pp

 

 8

wtorek

 język angielski – pp

 język angielski – pr

 9

środa

 matematyka – pr

 

10

czwartek

 biologia – pp

 biologia – pr

 

11

piątek

 wiedza o społeczeństwie - pp

 wiedza o społeczeństwie - pr

informatyka – pp

informatyka – pr

     14

poniedziałek

 fizyka i astronomia - pp

 fizyka i astronomia / fizyka – pr

 geografia – pp

 geografia – pr

15

wtorek

 język niemiecki – pp

 język niemiecki – pr

 16

środa

 chemia – pp

 chemia – pr

 historia - pp

 historia - pr

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ

(Dotyczy egzamin u maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2017 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005 – 2014 oraz absolwentów techników z lat 2006 – 2015 r.)

Przedmioty

Arkusze

 Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

 

 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

poziom rozszerzony

 

 

 

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

część II

 

60

150

 Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2018 r.