Matura

HARMONOGRAM PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2019 R.

 Maj

 Godzina 9:00

Godzina 14:00

6

poniedziałek

  język polski - pp

 język polski– pr

7

wtorek

 matematyka – pp

 

 8

środa

 język angielski – pp

 język angielski – pr

 9

czwartek

 matematyka – pr

 

10

piątek

 biologia – pp

 biologia – pr

 wiedza o społeczeństwie - pp

 wiedza o społeczeństwie - pp
 

13

poniedziałek

 chemia – pp

 chemia – pr

 

     14

wtorek

 język niemiecki – pp

język niemiecki – pr

 

15

środa

geografia – pp
 
geografia – pr
 

 20

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp
 
fizyka i astronomia / fizyka - pr
 

 

 historia - pp

 historia - pr

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ

(Dotyczy egzamin u maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2017 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005 – 2014 oraz absolwentów techników z lat 2006 – 2015 r.)

Przedmioty

Arkusze

 Czas trwania (min)

język polski

matematyka

poziom podstawowy

170

języki obce nowożytne

 

 

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

 

wiedza o społeczeństwie

 

 poziom rozszerzony

 

 

 

180

 

 Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 04 lipca 2019 r.