Licznik

76010 gości było na naszej stronie.

30 dni do końca roku szkol.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce.

18.02.2020 nasza uczennica z kl IIgb odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce.
Serdeczne gratulacje