Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terminy rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tym terminarz rekrutacji, dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi - rekrutacja do szkół

 

Rekrutacja odbywa się z użyciem SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH dostępnym na stronie https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa

Instrukcja użycia systemu elektronicznej rekrutacji >>

 

WAŻNE!!!

Prosimy o dostarczenie wypełnionych wniosków do 23 maja 2023 r. do godziny 12.00 do sekretariatu szkoły.

 

TERMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników
i branżowych szkół I stopnia)

Etap rekrutacjiRekrutacja podstawowaRekrutacja uzupełniająca
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół
ponadpodstawowych
od 24 kwietnia 2023
do 23 maja 2023
godz. 12:00
od 21 lipca 2023 godz.
12:00 do 26 lipca 2023
godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez
dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia
prób sprawności fizycznej, sprawdzianów
językowych oraz uzdolnień kierunkowych
do 11 maja 2023 
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
złożonych wniosków oraz dokumentów
do 31 maja 2023do 31 lipca 2023
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
sprawdzianów językowych oraz sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych
od 1 czerwca 2023
do 14 czerwca 2023
(II termin 7 lipca 2023)
od 27 lipca 2023
do 28 lipca 2023
podanie do wiadomości listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej, sprawdzianów
językowych oraz kompetencji kierunkowych
15 czerwca 2023 r.31 lipca 2023 r.
możliwość dokonania zmian na liście
preferencji oddziałów dla zweryfikowanych
wniosków
od 4 lipca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
godz. 15:00
 
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o kopię świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię
zaświadczenia o wynikach egzaminu
od 6 lipca 2023
do 10 lipca 2023
godz. 15:00
 
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
informacji ze świadectw oraz zaświadczeń
do 12 lipca 2023 do 31 lipca 2023
podanie do wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
14 lipca 2023
do godz. 12:00
1 sierpnia 2023
do godz. 12:00
wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał
wyboru kształcenia w danym zawodzie
od 24 kwietnia 2023
do 17 lipca 2023
od 20 lipca 2023
do 1 sierpnia 2023
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 14 lipca 2023
godz. 12:00
do 20 lipca 2023
od 1 sierpnia 2023
godz. 12:00
do 4 sierpnia 2023
godz. 12:00
podanie do wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych
21 lipca 2023
do godz. 12:00
7 sierpnia 2023
do godz. 12:00
poinformowanie kuratora oświaty przez
dyrektora szkoły ponadpodstawowej za
pośrednictwem organu prowadzącego o
liczbie wolnych miejsc w szkole
do 21 lipca 2023
do godz. 13:00
do 7 sierpnia 2023
do godz. 13:00
opublikowanie przez kuratora oświaty
informacji o liczbie wolnych miejsc w
szkołach ponadpodstawowych
do 21 lipca 20238 sierpnia 2023