Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nauka inwestycją w Twoją przyszłość

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Projekt skierowany jest do 10 nauczycieli i 80 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 10 nauczycieli, zakup wyposażenia, a także właściwych postaw i umiejętności  niezbędnych w procesie nauczania i na egzaminach oraz dostępu do studiów wyższych 80 uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych w okresie 01.2017 r. - 12.2018 r.

Wartość projektu: 441.025,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 410.153,25 PLN

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

Dla uczniów:

 • Zajęcia w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych (TIK),
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • Zajęcia z geografii,
 • Zajęcia z fizyki,
 • Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.

 Dla nauczycieli:

 • Kurs kompetencji cyfrowych,
 • Kurs coachingu językowego.

Planowane efekty:

 1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn)
 2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 80 (27 kobiet, 53 mężczyzn)
 3. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 5. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)
 6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie programu – 80 (27 kobiet, 53 mężczyzn)
 7. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (1 szkoła)
 8. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 9. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie - 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)
 10. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)

 

Biuro Projektu – dane kontaktowe:

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi
Edwarda 41
92-229 Łódź

Tel./fax. 42 678 82 65

e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

 

Wartość projektu: 441.025,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  410.153,25 PLN