Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nauka inwestycją w Twoją przyszłość

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Projekt skierowany jest do 10 nauczycieli i 80 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 10 nauczycieli, zakup wyposażenia, a także właściwych postaw i umiejętności  niezbędnych w procesie nauczania i na egzaminach oraz dostępu do studiów wyższych 80 uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych w okresie 01.2017 r. - 12.2018 r.

Wartość projektu: 441.025,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 410.153,25 PLN

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

Dla uczniów:

 • Zajęcia w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych (TIK),
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • Zajęcia z geografii,
 • Zajęcia z fizyki,
 • Zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.

 Dla nauczycieli:

 • Kurs kompetencji cyfrowych,
 • Kurs coachingu językowego.

Planowane efekty:

 1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn)
 2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 80 (27 kobiet, 53 mężczyzn)
 3. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 5. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)
 6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie programu – 80 (27 kobiet, 53 mężczyzn)
 7. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (1 szkoła)
 8. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (1 szkoła)
 9. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie - 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)
 10. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 10 (9 kobiet, 1 mężczyzna)

 

Biuro Projektu – dane kontaktowe:

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi
Edwarda 41
92-229 Łódź

Tel./fax. 42 678 82 65

e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl 

 

Wartość projektu: 441.025,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  410.153,25 PLN