Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Patron

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”
Mikołaj Rej (1505–1569)

 

Mikołaj Rej jest poetą, prozaikiem, jedną z czołowych postaci literatury XVI w. Urodził się w 1505 r. w Żórawnie. Uczył się w Skalmierzu pod Krakowem, we Lwowie, później przez rok zapisany był w poczet słuchaczy Akademii Krakowskiej. Braki w wykształceniu uzupełniał jako samouk, np. poprzez lekturę współczesnego europejskiego piśmiennictwa łacińskiego. W połowie lat dwudziestych XVI stulecia na dworze magnackim Andrzeja Tęczyńskiego zetknął się ze środowiskiem humanistów. Po śmierci ojca ożenił się (1531 r.) i osiadł w ziemi chełmskiej, gdzie z powodzeniem gospodarował (założył m.in. osadę Rejowiec). Około 1541 r. przyjął luteranizm, a w latach późniejszych kalwinizm. Spełniał rozmaite funkcje obywatelskie, wielokrotnie posłując na sejmy, na których dał się poznać jako zwolennik szlacheckiego programu przebudowy ustroju Rzeczypospolitej, czyli tzw. egzekucji praw. W służbie reformacji i polityki rozpoczął karierę literata i zawsze uważał swoje pisarstwo za odpowiedzialną misję społeczną.

 Wczesna twórczość Reja zachowała się tylko we fragmentach i składa się na nią kilka wierszowanych dialogów o charakterze moralizatorskim, np. „ Lew z kotem”, „Warwas z Dykasem”, „Kostera z pijanicą”. Natomiast w „Krótkiej rozprawie między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” doszły do głosu elementy obyczajowe satyry i publicystyki polityczno-społecznej. Żywe i pełne realizmu sceny plastycznie odtwarzają społeczną pozycję trzech stanów: duchowieństwa widzianego oczyma różnowiercy, szlachty i chłopstwa.

Pochwała kalwinizmu jest treścią najbardziej w XVI w. poczytnej książki Reja – „Świętych słów a spraw Pańskich… kroniki, albo Postylli”. To najobszerniejsze dzieło interesujące jest ze względu na niewyczerpany skarbiec wiadomości o ówczesnych obyczajach. Podobny charakter ma „Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego” (1558 r.), będący pierwszą książką Reja wydaną pod jego nazwiskiem. Z kolei w krąg spraw współczesnego polskiego życia prowadzi „Zwierzyniec” (1562 r.) – zbiór wierszowanych epigramatów najrozmaitszej treści: anegdot, satyrycznych przycinków, przykładów z życia znakomitych osobistości i zwięzłych charakterystyk współczesnych poecie osób. Rubaszny dowcip Reja doszedł do głosu w „Przypowieściach przypadłych” (wyd. osobne pt. „Figliki” 1570r.). Ostatnim utworem poety jest „Zwierciadło” (1568 r.) – najważniejszą jego część stanowią trzy początkowe księgi objęte tytułem „Żywot człowieka poczciwego”, w których Rej kreśli ideał życia szlachecko-ziemiańskiego.

Późniejsze czasy obdarzyły Reja przydomkiem „ojca literatury polskiej”, ponieważ był on pierwszym wybitnym polskim pisarzem tworzącym wyłącznie w języku ojczystym, a w dodatku piszącym polszczyzną niezwykle bogatą, czerpiącą z zasobów mowy potocznej, przesyconą przysłowiami i zwrotami obrazowymi.