Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wszechstronny Poligraf

 Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 czerwca br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wszechstronny Poligraf”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”.

Projekt skierowany jest do 7 nauczycieli i 80 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 80 uczniów ww. szkoły poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu: 951.097,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 870.254,21 PLN

Okres realizacji: 1 czerwca 2016 r. – 31 sierpnia 2018 r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

1)   Dla uczniów:

-   Doradztwo edukacyjno-zawodowe,

-   Staże zawodowe,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie komputerowej przygotowalni poligraficznej i obsługi maszyn podrukowych,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie drukowania offsetowego arkuszowego,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowalni poligraficznej oraz planowania produkcji poligraficznej,

-   Kurs obsługi wózków widłowych.

 2)   Dla nauczycieli:

-   Studia podyplomowe w zakresie: grafiki komputerowej i technik multimedialnych, projektowania graficznego, fotografii.

-   Szkolenia z pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Planowane efekty:

  1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn)
  2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn)
  3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS–1
  4. Liczba uczniów, którzy uzyskali kwalifikacje – 48 (8 kobiet, 40 mężczyzn)
  5. Liczba uczniów, którzy ukończyli specjalistyczne zajęcia – 26 (10 kobiet, 16 mężczyzn)

 Biuro Projektu – dane kontaktowe:

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi

ul. Edwarda 41

92-229 Łódź

Tel./fax. 42 678 82 65

e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl