Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wszechstronny Poligraf

 Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 czerwca br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wszechstronny Poligraf”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”.

Projekt skierowany jest do 7 nauczycieli i 80 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 80 uczniów ww. szkoły poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych.

Wartość projektu: 951.097,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 870.254,21 PLN

Okres realizacji: 1 czerwca 2016 r. – 31 sierpnia 2018 r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

1)   Dla uczniów:

-   Doradztwo edukacyjno-zawodowe,

-   Staże zawodowe,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie komputerowej przygotowalni poligraficznej i obsługi maszyn podrukowych,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie drukowania offsetowego arkuszowego,

-   Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowalni poligraficznej oraz planowania produkcji poligraficznej,

-   Kurs obsługi wózków widłowych.

 2)   Dla nauczycieli:

-   Studia podyplomowe w zakresie: grafiki komputerowej i technik multimedialnych, projektowania graficznego, fotografii.

-   Szkolenia z pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign).

Planowane efekty:

  1. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn)
  2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn)
  3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS–1
  4. Liczba uczniów, którzy uzyskali kwalifikacje – 48 (8 kobiet, 40 mężczyzn)
  5. Liczba uczniów, którzy ukończyli specjalistyczne zajęcia – 26 (10 kobiet, 16 mężczyzn)

 Biuro Projektu – dane kontaktowe:

Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi

ul. Edwarda 41

92-229 Łódź

Tel./fax. 42 678 82 65

e-mail: sekretariat@poligrafik-lodz.pl