Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

01.09.1947 r. – Z inicjatywy Centralnego Związku Papierniczego zostaje otwarte w Łodzi, przy ul. Ludwika Zamenhofa 10 jedyne w Polsce GIMNAZJUM PRZEMYSŁOWE PRZETWÓRCZO – PAPIERNICZE.

01.09.1949 r. – Warsztaty szkolne otrzymują oddzielny lokal przy ul. Piotrkowskiej 135.

01.09.1951 r. – Zarządzeniem Centralnego Urzędu  Szkolenia Zawodowego szkoła zostaje zreformowana i przyjmuje nazwę TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO MINISTERSTWA PRZEMYSŁU LEKKIEGO.

01.09.1958 r. – Na wniosek Centralnego Związku Papierniczego w Łodzi minister oświaty zezwala na otwarcie WYDZIAŁU ZAOCZNEGO TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO o 5-letnim okresie nauki i specjalnościach: technologia celulozy i papieru oraz przetwórstwo papiernicze.

Ostatni absolwenci tego wydziału ukończyli szkołę w roku 1976.

11.05.1959 r. – Zarządzeniem Ministra Oświaty zmieniono nazwę szkoły na TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO.

01.10.1960 r. . – Na wniosek Sekcji Poligrafów SIMP minister oświaty zezwala na zorganizowanie jednej klasy pierwszej ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ   dokształcającej o kierunku poligraficznym. Rekrutację słuchaczy przeprowadzają zakłady poligraficzne. Ostatni absolwenci – w roku 1963.

01.10.1960 r. . – Zarządzeniem Ministra Oświaty zostaje otwarta 3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA POLIGRAFICZNA kształcąca introligatorów. Ostatni absolwenci ukończyli szkołę w roku 1976.

01.09.1961 r.  – Na wniosek Zjednoczenia Przemysłu Graficznego w Warszawie władze oświatowe zorganizowały w szkole 3-letnie TECHNIKUM POLIGRAFICZNE dla PRACUJĄCYCH na podbudowie dziewięciu klas liceum ogólnokształcącego dla słuchaczy zatrudnionych w zakładach przemysłu poligraficznego (zlikwidowane w roku 1965).

15.02.1969 r. – Kuratorium Okręgu Szkolnego m. Łodzi, przychylając się do postulatów Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii, wprowadza na WYDZIALE ZAOCZNYM TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO specjalności poligraficzne: maszynista typograficzny i maszynista offsetowy.

01.09.1970 r. – Mocą Zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego m. Łodzi TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO w Łodzi zmienia nazwę na TECHNIKUM PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO w Łodzi.

01.09.1974 r.  – Zmiany w systemie kształcenia kadr dla przemysłu poligraficznego. Odchodzi się w klasie pierwszej ZASADNICZEJ SZKOŁY POLIGRAFICZNEJ od kształcenia w zawodzie introligator, a w TECHNIKUM PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO w specjalnościach: składacz ręczny i maszynista typograficzny. Otwiera się 4-letnie LICEUM ZAWODOWE Nr 8 kształcące wykwalifikowanych robotników (świadectwo maturalne) w specjalnościach: przygotowanie typograficznych form drukowych, maszynowe techniki drukarskie, introligator. Ostatni absolwenci ukończyli tę szkołę w roku 1988.

01.09.1974 r.  – Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego m. Łodzi powołano roczne POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE o specjalności – operator małej poligrafii. Ostatni absolwenci – rok 1982.

01.09.1975 r.  – Na podstawie zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego m. Łodzi wszystkie dotychczasowe szkoły zawodowe przy ul. Edwarda 41 (Technikum Przemysłu Papierniczego, Liceum Zawodowe Nr 8, Policealne Studium Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Poligraficzna) zostają połączone w ZESPÓŁ SZKÓŁ PAPIERNICZO-POLIGRAFICZNYCH.

01.09.1976 r.  – Liceum Zawodowe Nr 8 rozpoczyna szkolenie maszynistów offsetowych .

01.09.1985 r. – Zmiany w systemie kształcenia kadr poligraficznych. W miejsce Liceum Zawodowego Nr 8 tworzy się TECHNIKUM POLIGRAFICZNE na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej, z 5-letnim okresem nauczania w następujących specjalnościach: składanie tekstów, maszynowe techniki drukarskie, procesy introligatorskie.

01.09.1986 r. – Po kilkuletniej przerwie 3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA POLIGRAFICZNA wznawia przyjęcia do pierwszej klasy o specjalności introligatorskiej.

01.09.1987 r. – Rozpoczęcie szkolenia maszynistów offsetowych w ZASADNICZEJ SZKOLE POLIGRAFICZNEJ.

01.09.1989 r. – Technikum POLIGRAFICZNE ogłasza nabór do klasy pierwszej o specjalności: poligraficzne procesy reprodukcyjne.

01.09.1992 r. – Otwarcie 2-letniego POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO o specjalności – redaktor techniczny, a po zmianach programowych, od 1996 r. przygotowującego młodzież w szerszym zakresie, tj. do zawodu technika poligrafa.

01.09.1994 r. – Utworzenie przy szkole OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w celu kształcenia zawodowego młodzieży pracującej w różnych zakładach poligraficznych w kraju do zawodu introligator.

01.09.1998 r.  – W skład ZESPOŁU SZKÓŁ PAPIERNICZO-POLIGRAFICZNYCH wchodzą:

Technikum Poligraficzne,

Zasadnicza Szkoła Poligraficzna,

Policealne Studium Zawodowe,

LII Liceum Ogólnokształcące.

01.09.2002 r. – Zmienia się dotychczasową nazwę Zespołu Szkół Papierniczo – Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi na ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 18 im. M. Reja w Łodzi.

W skład zespołu wchodzą:

LII Liceum Ogólnokształcące,

Technikum Poligraficzne,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18.

01.09.2007 r. – Zmienia się dotychczasową nazwę Technikum Poligraficznego na Technikum Nr 18.

01.09.2008 r.   – Rozpoczyna się kształcenie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych w Technikum Nr 18.

16.01.2014 r. (16 I) - Uchwałą Rady Miejskiej zmienia się nazwę szkoły na Zespół Szkół Poligraficznych